DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 466-485 of 2234

page.general.thumbnail
Fortis Etruria : origines Étrusques du droit romain
Casati de Casatis, Claude Charles Marie
This item has no abstract
page.general.thumbnail
France overseas through the old régime : a study of european expansion
Priestley, Herbert Ingram
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Francie a české hnutí náboženské
Krofta, Kamil
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Francouzská literatura
Mornet, Daniel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Frankreich zwischen Furcht und Hoffnung
Stoye, Johannes
Kniha popisuje francouzskou politiku ve 20. století.
page.general.thumbnail
Franz von Sickingen : eine historische Tragödie
Lassalle, Ferdinand
Kniha populární formou osvětluje některé okamžiky z života Franze von Sickingena, jednoho z bojovníků německé reformace.
page.general.thumbnail
Französische Staatsmänner
Nordau, Max
Kniha podává přehled o životě a díle deseti významných francouzských státníků.
page.general.thumbnail
Freiheit des Gewissens und Wissens : Studien zur Trennung von Staat und Kirche
Luzzatti, Luigi; Bluwstein, J.
Studie pojednává o svobodě svědomí a vědomí a odluce státu a církve, jaké jsou ústavní zásady pro odluku státu od církve. Obsahuje kapitoly z z historie svobody vědomí a svědomí a také vědomí a myšlenka ve svobodě.
page.general.thumbnail
Friedrich Fabri's kirchenpolitische Schriften
Fabri, Friedrich
Obsah knihy: 1. Politická situace a budoucnost evangelické církve v Německu; 2. Unijní a ústavní otázka; 3. Stát a církev; 4. Církevně politické krédo.
page.general.thumbnail
Friedrich Kardinal Schwarzenberg. Dritter Band, Pragerzeit
Wolfsgruber, Cölestin
Kniha obsahuje tyto kapitoly: 1. Boj o květnové zákony 1868; 2. Vatikánský koncil; 3. Mezera v zákoně; 4. Soucit s pruským kulturním bojem; 5. Boj za květnové zákony 1874.
page.general.thumbnail
Die Funktion der Notverordnung im Staatsleben : Bemerkungen zur österreichischen Notverordnungsära
Spiegel, Ludwig
Brožura analyzuje využití tzv. nouzového zákonodárství v habsburské monarchii před rokem 1905
page.general.thumbnail
La funzione della "testatio" nel diritto funerario romano
Vážný, Jan
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Führer durch die gesammte Arbeiterversicherung auf Grund der Reichsgesetze über Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung in übersichtlicher, populärer Darstellung : Nachschlagebuch und Rathgeber für jedermann
Pfafferoth, Carl
Obsah: 1. O povinnosti pojistit se, nároky pojištěných osob, obecně o pojistném a organizaci; 2. O zřizování a správě pojistek a řízení.
page.general.thumbnail
Führertum : 25 Lebensbilder von Feldherren aller Zeiten
; Cochenhausen, Friedrich von
Kniha obsahuje životopisná data 25 významných vojevůdců světa od antiky až do 19. století, a to včetně jejich vyobrazení.
page.general.thumbnail
Fünfjahresplan
Jugow, A.; Dan, Theodor
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Gedenkblätter : auswahl von Denkschriften, Aufsätzen und Briefen aus den letzten fünfzig Jahren
; Palacký, František
Kniha obsahuje výběr nejdůležitějších článků Františka Palackého z let 1822-1848 a 1848-1873. Všechny jsou otištěny v německém jazyce.