DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 861-880 of 2187

page.general.thumbnail
Krieg und Kriminalität in Österreich
Exner, Franz
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Kriminelní noetika
Prušák, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Krise des Bürgers
Jellinek, Fritz
Kniha obsahuje následující kapitoly: I. Úvod; II. Perspektivy kultury; III. Historické kategorie hospodářství; IV. Problém Střední Evropy; V. V tyranii.
page.general.thumbnail
Kritische Studien im römischen Rechte : eine Festschrift
Hofmann, Franz
Tato pocta se skládá z následujících příspěvků: rozpad římské právní vědy; Quaestio Domitiana; O důvodech pro právu přírůstku mezi spoludědici; Favor testamenti; O právu přírůstku u testamentum militis; O tzv. formálním právu neopomenutelných dědiců.
page.general.thumbnail
Kritische Studien zur Einführung in das Recht des Islam
Hoogerwoerd, Selim Khan Keun de
Publikace podává základní přehled o islámském právu.
page.general.thumbnail
Kronika rodu Dobešů ze Stříteže nad Bečvou
Dobeš, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ku programu práva přirozeného
Vacek, B.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ku vzniku popravců a opravců
Rauscher, Rudolf
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Kultura byzantská : její vznik a význam
Bidlo, Jaroslav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Kulturgemeinschaftlichen Beziehungen der Deutschen und Tschechen
Czuczka, Ernst
Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Teorie o kolonizaci; 2. Markomani a Slované v Čechách; 3. Význam německé kolonizace pro Čechy a vedlejší země; 4. Sociální a náboženské protiklady v době předhusitské; 5. Hus a Němci; 6. Vztah husitství a německého národa a sklonku středověku; 7. Konec českého komunismu; 8. Luther, Münzer a čeští bratři v průběhu křesťansko-sociální revoluce; 9. Moravští novokřtě... Read more
page.general.thumbnail
Kulturní život osvobozené Podkarpatské Rusi
Hartl, Antonín
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Kurz gefaßte Grundsätze der Rechtsphilosophie
Nedomanský, František
Kniha se zabývá analýzou pojmu práva a jeho vztahem k morálce. Kniha je rozdělena na dvě části: zásady soukromého práva a zásady státního práva.