DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-20 of 45

page.general.thumbnail
Die Altersversorgung und der Staatssozialismus
Umpfenbach, Karl Friedrich
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Checkgesetzentwürfe in Oesterreich und im Deutschen Reiche
Pavlíček, Antonín
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen
Borchardt, Julian
Obsah: 1. Nejstarší doba; 2. Období vytváření kmenových států a stěhování národů; 3. Od Francké říše až do počátku vlastního středověku; 4. Od konce doby karolinské až do konce doby hohenštaufské.
page.general.thumbnail
Deutschland ist Caliban
Rode, Walther; Rabinovitch, G.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Entwürfe zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. [Zweiter Teil, Entwurf von 1919]
This item has no authors
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Evangelisches Ehescheidungsrecht nach den Bestimmungen der deutschen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts
Dietrich, Hans Christian
Publikace pojednává o evangelickém rozvodovém právu dle německých církevních řádů ze 16-tého století.
page.general.thumbnail
Ferdinand Lassalle - Nachgelassene Briefe und Schriften. Erster Band, Briefe von und an Lassalle bis 1848
Lassalle, Ferdinand; Mayer, Gustav
Kniha obsahuje celkem 113 dopisů.
page.general.thumbnail
Friedrich Fabri's kirchenpolitische Schriften
Fabri, Friedrich
Obsah knihy: 1. Politická situace a budoucnost evangelické církve v Německu; 2. Unijní a ústavní otázka; 3. Stát a církev; 4. Církevně politické krédo.
page.general.thumbnail
Das geltende Verfassungsrecht der evangelischen Landeskirchen in Deutschland und Österreich
Friedberg, Emil
Kniha obsahuje následující kapitoly: Všeobecné pojednání; Organizace patrimoniální církevní správy ; Samosprávné orgány církve ; Zemské synody
page.general.thumbnail
Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in Deutschland
Richter, Aemilius Ludwig
Publikace pojednává o vývoji evangelické církve v Německu od 16. století do 19. století