DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-2 of 2

page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Dritter Band
Gindely, Antonín
Kniha se věnuje francouzskému pokusu o zprostředkování a smlouvě Ulmské, Jakubu Anglickému, válce v zimě roku 11619 a na jaře roku 1620, válce až od příchodu Mannsfeldových jednotek do Rakouska, říšskému směnu v Neusohlu, vývoji povstání v arcivévodstí rakouském až k sesazení Ferdinanda, příchodu Maximiliána do Rakouska, francouzskému a anglickému poselstvu ve Vídni, válce v Čechách a červenci až říjnu rok... Read more
page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Zweite Abtheilung, Die Strafdekrete Ferdinands II und der Pfälzische Krieg
Gindely, Antonín
Kniha pojednává o české válce až do vyhnání Mansfelda ze země, procesech s velezrádci v Čechách, na Moravě a v Rakousku, rozpuštění Unie. Zabývá se také osobností Lorda Digby jako vyslance a jeho cestě, jednání v Hainburgu a Mikulově a Bethlenskému míru, válce v Dolním Falci i v sousedních krajinách, jednání o přenosu falckého kurfiřství, deputačnímu dni v Řezně nebo církevním reformám v Čechách a na Morav... Read more