DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-5 of 5

page.general.thumbnail
Du pouvoir temporel de la Papauté
Bonjean, Louis Bernard
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Entstehung der pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans : Ein Beitrag zur Lösung der pseudoisidorischen Frage
Simson, Bernhard von
Kniha pojednává o vzniku Pseudoisidorských dekterálií v 9. století.
page.general.thumbnail
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus
Mirbt, Carl
Publikace obsahuje cca 800 nejdůležitějších právních pramenů z historie katolické církve od počátků až do 20. století.
page.general.thumbnail
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Zweiter Band
Ranke, Leopold von
Kapitoly v knize: Vnitřní rozpory v dogmatu a moci; Protireformace; Papežové v polovině 17. století; Pozdější období; Cardinal Consalbi a jeho správa státu za pontifikátu papeže Pia VII.
page.general.thumbnail
Úvahy historické a literární
Macaulay, Thomas Babington Macaulay; Váňa, Jan
This item has no abstract