DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-9 of 9

page.general.thumbnail
Die Bulle "Unam sanctam" und das vatikanische Autoritätsprinzip
Joos, Wilhelm
Kniha popisuje bullu Unam sanctam vydanou 18. listopadu 1302 papežem Bonifácem VIII. Po Dictatus papae Řehoře VII. se jedná o druhý nejvýznamnější papežský dokument definující církev jako nezávislou univerzální křesťanskou instituci.
page.general.thumbnail
Canones et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis : Cum patrum subscriptionibus.
Pavel III., papež, 1468-1549; Julius III., papež, 1487-1555; Pius IV., papež, 1499-1565
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Päpstliche Enzykliken und ihre Stellung zur Politik
Baur, Ludwig; Rieder, Karl
Spis pojednává o papežských encyklikách a základních otázkách vnitřní i zahraniční politiky.
page.general.thumbnail
Znovuzřízení kurie římské
Henner, Kamil
This item has no abstract