DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-7 of 7

page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Achtzehnter Band, 1793-1796. Krieg um Lyon und Belgien. Parteikampf im Inneren. Das Felt des höchsten Wesens. Fall des Schreckenssystems. Ende des Convents
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Lyon v povstání proti konventu; bohyně rozumu; hora padá; konec Dantona; Roberspierre po pádu Herberta a Dantona; svátek nejvyššího bytí; tažení roku 1794 do Nizozemí; vrchol a pád Roberspierra; obrat od války strachu; kalendář Francouzů.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Dreizehnter Band, Joseph II. Katharina II. Friedrich II. Karl III. Gustav III. Dombal. Struensee
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: zrušení jezuitského řádu; náboženské a literární poměry v Německu; císař Josef II., jeho reformy a politika; císař Josef II. (1780-1790); dobytí Krymu Kateřinou II.; Holandsko, Říše, Belgie; válečná léta 1781-1789; státy na severu; zmatky v Belgii.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Eilfter Band, Staatengeschichte Europas von 1700 bis 1744, Kunst und Wissenschaft
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: Rusko, Švédsko, Polsko, Turecko; Střední a západní Evropa 1715-1740; Persie, Turecko, Rusko, Rakousko; umění a věda v Anglii, Francii a Německu; severovýchod Evropy; válka o rakouské dědictví 1740-1748.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Fünfzehnter Band, Ludwig XVI. und Revolution
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: francouzská revoluce - od 6. října 1789 do 30. září 1791; emigranti, Evropa a revoluce; papež; zákonodárné shromáždění; ministerstvo girondistů; 20. červen 1792; spolková slavnost 14. července 1792; je to vážné s válkou; manifest vévody Brunšvického; císař František II.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Sechzehnter Band, Der Umsturz des französischen Thrones. Die Septembermorde. Der Convent. Der Königsmord und seine Folgen. Der Krieg mit Europa. Napoleons Dugend
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: svrhnutí francouzského trůnu 10. srpna 1792; zářijové vraždy; konvert; válka na podzim roku 1792; proces s králem a boj stran během něj; následky vraždy krále; mládí Napoleona a jeho první výstup (1769-1793); válka Anglie s Francií.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Siebzehnter Band. Die Schreckenzeit. Krieg in Belgien und am Rhein. Bürgerkrieg. Sieg des Berges über die Gironde. Charlotte Cordan und Marat. Glorreicher Aussland in der Vendeé und Bretagne. Die Verfassung von 1793. Das Revolutions-Tribunal oder Blutgericht und seine Opfer
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje tažení v Nizozemí v roce 1793, povstání v Bretani, pádu girondistů, odporu departmentu proti státnímu puči z 2. června 1793, odvrácené straně 10. srpna - žádná amnestie - konvent neodstoupil, královské rodině v Templu, procesu a popravě královny Marie Antoinetty, procesu a popravě girondistů, válce proti spojencům, válce ve Vendeé 1793, pomstě revoluce na Vendeé nebo povstání v Bretani.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zwölfter Band, Maria Theresia. Friedrich II. Französische Literatur. Polen
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá rakouskou válkou o dědictví 1740-1748, osmiletým mírem v letech 1748-1756, sedmiletou válkou, Angličany a Francouzi ve východní Indii, Ruskem (dobou Kateřiny II.) a prvním dělením Polska.