DSpace banner

Browsing by Subject

Now showing items 1-9 of 9

page.general.thumbnail
Main Currents in World History
Smith, L. Cecil
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Universalhistorie im Alterthume
Büdinger, Max
Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Počátky univerzální historie; 2. Podíl Héllenců; 3. Vliv vlády Římanů.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Vierter Band, Der Islam. Karl der Große. Gregor VII.
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Weltrevolution : Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918
Masaryk, Tomáš Garrigue; Hoffmann, Camill
Tato publikace je posledním velkým spisem T.G. Masaryka a do jisté míry by se dala považovat za jeho bilanci celoživotních ideově politických východisek, postihů a snah. Podává memoárové svědectví o jeho činnosti v československém zahraničním odboji za 1. světové války, zápasu za vytvoření samostatného Československa, poválečných uspořádáních světa i ideji a poslání nově vzniklého Československa.