Abstract(s)

Kniha vztahující se k německému trestnímu právu se skládá z následujících kapitol: 1. Úvod; 2. Problém svobody vůle; 3. Vůle a odpovědnost; 4. Teorie odplaty; 5. Hranice kriminálního bezpráví; 6. Hranice kriminálního bezpráví (pokračování); 7. Presumpce a promlčení; 8. Kauzalita; 9. Naplnění a pokus; 10. Vina; 11. Podstata reformy trestního práva pozitivní školy; 12. Závěr.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBerolzheimer, Fritz
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:31Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:31Z
dcdateissued1903
dcidentifier000561477
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/2
dcdescriptionabstractczeKniha vztahující se k německému trestnímu právu se skládá z následujících kapitol: 1. Úvod; 2. Problém svobody vůle; 3. Vůle a odpovědnost; 4. Teorie odplaty; 5. Hranice kriminálního bezpráví; 6. Hranice kriminálního bezpráví (pokračování); 7. Presumpce a promlčení; 8. Kauzalita; 9. Naplnění a pokus; 10. Vina; 11. Podstata reformy trestního práva pozitivní školy; 12. Závěr.
dcformatextentvii, 533 s.
dclanguageger
dcpublisherC.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczemsta
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengrevenge
dcsubjectengGermany
dctitlegerDie Entgeltung im Strafrechte
dctitlealternativeczeOdplata v trestním právu
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialMünchen
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN