Abstract(s)

Kniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPisko, Oskar
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:04Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:04Z
dcdateissued1907
dcidentifier000315218
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/320
dcdescriptionabstractczeKniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.
dcformatextentvii, 258 s.
dclanguageger
dcpublisherManzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczepodniky
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengbusiness enterprises
dctitlegerDas Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs
dctitlealternativeczePodnik jako předmět právních vztahů
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN