DSpace banner

Loevenstein, Jan (1886-1932)

Description:
Po Karlu Englišovi převzal místo profesora národního hospodářství, národohospodářské politiky a finanční vědy na České vysoké škole technické v Brně. V roce 1924 získal místo řádného profesore na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, v letech 1928-1929 tuto fakultu vede jako děkan

Collections