DSpace banner

Rauscher, Rudolf (1896-1941)

Description:
český právní historik, právník a vysokoškolský pedagog, od roku 1923 soukromý docent pro odbor dějin státu a práva na území Československa, 1926 mimořádný profesor pro odbor dějin práva ve střední Evropě a od roku 1930 řádný profesor na Právnické fakultě Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě, v roce 1938 odešel na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, v roce 1939 jmenován profesorem dějin veřejného a soukromého práva ve střední Evropě na Právnické fakultě MU v Brně, řádný člen Šafárikovej učenej spoločnosti, Slovanského ústavu a Společnosti pro studium národnostních otázek a dopisujícím členem Královské české společnosti nauk, přijal také členství v Towarystwu naukowem ve Lvově

Collections