DSpace banner

Vacek, Josef (1875-1930)

Description:
Významný vysokoškolský pedagog, zaměřený na obor kanonického práva, od roku 1908 docent obro obor srovnávací pravověda, od roku 1917 mimořádný profesor Právnické fakulty UK, od roku 1919 řádný profesor Masarykovy univerzity v Brně, v akademickém roce 1922/23 děkan Právnické fakulty MU

Collections