page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:51Z
dcdateissued1932
dcidentifier000526813
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3977
dcformatextent148 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczerozhodčí řízení
dcsubjectengarbitration proceedings
dctitleczeRozhodčí řízení v občanských rozepřích právních
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN