page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:00Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:00Z
dcdateissued1910
dcidentifier000586240
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3997
dcformatextent7 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczekriminologie
dcsubjectczementální retardace
dctitleczeO nakládání se slabomyslnými mladistvými dle platného trestního práva a požadavky moderní kriminologie
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess7 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN