DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 1-20 of 25

page.general.thumbnail
Československé správní právo. Část všeobecná
Hoetzel, Jiří
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Československé správní právo. Část zvláštní, I. díl
Laštovka, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Deutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band
Mayer, Otto
Kniha se skládá následujících částí: veřejné věcné právo, zvláštní povinnosti plnění, zvláštní přijetí a veřejné korporace.
page.general.thumbnail
Nejvyšší správní soud
Hácha, Emil
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Neues Gemeinderecht : mit einer Darstellung der Gemeindeverbände
Albrecht, Wilhelm; Scheerbarth, Walter
Publikace vydaná v Lipsku v roce 1939 analyzuje nové německé obecní zřízení.
page.general.thumbnail
Obecné pojmy správního práva
Pošvář, Jaroslav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Principy organisace veřejné správy
Matějka, Jan
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 1. Band, Staatliche und Munizipale Innenverwaltung (Organisation und Materielles Recht)
; Davy, Robert
Kniha se skládá z následujících částí: I. všeobecná ustanovení; II. ústřední správa; III. okresní správa.
page.general.thumbnail
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 2. Band, Gemeindewesen
; Davy, Robert
Kniha podává výklad zákona o obcích a souvisejících právních předpisů.
page.general.thumbnail
Rechtsarchiv der Burgenlandes. 3. Band, Verwaltungsgericht ; Verfahrensvorschriften
; Davy, Robert
Kniha podává výklad zákona o správním soudu a souvisejících právních předpisů.
page.general.thumbnail
Sbírka nejdůležitějších předpisů kultových platných v republice československé
Tománek, František; Pecháček, Jan
This item has no abstract