DSpace banner

Search

Current filters in use: administrative law

Now showing items 1-10 of 10


page.general.thumbnail
Československé právo správní : část obecná : (organisace veřejné správy a řízení správní)
Weyr, František
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Principy organisace veřejné správy
Matějka, Jan
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Československé správní právo. Část všeobecná
Hoetzel, Jiří
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Nejvyšší správní soud
Hácha, Emil
This item has no abstract
Last updated: 2017-03-06
page.general.thumbnail
Československé správní právo. Část zvláštní, I. díl
Laštovka, Karel
This item has no abstract
Last updated: 2017-05-03
page.general.thumbnail
Obecné pojmy správního práva
Pošvář, Jaroslav
This item has no abstract
Last updated: 2017-07-28