DSpace banner

Browsing by Issue Date

Now showing items 1-20 of 54

page.general.thumbnail
Abhandlungen aus dem oesterreichischen Strafrecht. Erster Band
Glaser, Julius
Kniha pojednává o vybraných otázkách rakouského trestního práva; v jednotlivých kapitolách jsou obsaženy také exkurzy do dějin trestního práva.
page.general.thumbnail
Praktische Anleitung zu dem Untersuchungs und Strafverfahren in jenen Übertretungsfällen welche den k. k. Bezirks und Stuhlrichterämtern dann den k. k. Polizei Behörden durch die k. Verordnung vom 20. Juni 1858 zugewiesen sind.
This item has no authors
Kniha pojednává o přestupcích přikázaných politickým a policejním úřadům, o řízení o přestupcích přikázaných politickým a policejním úřadům.
page.general.thumbnail
Ueber das Schwurgericht : Sieben Vorträge, gehalten in der Zeit vom 16. Jänner bis 20. März 1863 im Vereine zur Übung gerichtlicher Beredsamkeit (Plaidir-Verein) zu Wien
Hye-Gluneck, Anton von
Sedm přednášek o porotním soudnictví pronesených v době od 16. ledna do 20. března 1863.
page.general.thumbnail
Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Erster Band, Normen und Strafgesetze
Binding, Karl
Publikace vztahující se k německému právu se skládá z následujících kapitol: 1. pojem a obsah normy; 2. formální vztah norem k trestním zákonům; 3. původní souvislost mezi bezprávím a trestem.
page.general.thumbnail
Handbuch des österreichischen Strafprocessrechtes. 1. Band, Entstehungsgeschichte der österreichischen Strafprocess-Ordnung vom 23. Mai 1873
Mayer, Salomon
Kniha podává přehled o vývoji rekodifikace trestního práce procesního v druhé polovině 19. století.
page.general.thumbnail
Řízení trestní rakouské. Díl 1.
Storch, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Beiträge zur Lehre von der Parteienvertretung im Strafverfahren
Storch, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das österreichische Strafrecht mit Berücksichtigung des Entwurfes und des deutschen R.St.G. Erster Band, Erste Abteilung, Der besondere Theil des Systemes
Finger, August
Kniha pojednává o zločinech proti osobám, konkrétně o zločinech proti životu a zločinech proti svobodě.
page.general.thumbnail
Vyručení obviněného z vazby vyšetřovací
Storch, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Řízení trestní rakouské. Dílu druhého částka prvá
Storch, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Řízení trestní rakouské. Díl II., [část druhá]
Storch, František
This item has no abstract