DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 1-20 of 54

page.general.thumbnail
Abhandlungen aus dem oesterreichischen Strafrecht. Erster Band
Glaser, Julius
Kniha pojednává o vybraných otázkách rakouského trestního práva; v jednotlivých kapitolách jsou obsaženy také exkurzy do dějin trestního práva.
page.general.thumbnail
Beiträge zur Lehre von der Parteienvertretung im Strafverfahren
Storch, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Entgeltung im Strafrechte
Berolzheimer, Fritz
Kniha vztahující se k německému trestnímu právu se skládá z následujících kapitol: 1. Úvod; 2. Problém svobody vůle; 3. Vůle a odpovědnost; 4. Teorie odplaty; 5. Hranice kriminálního bezpráví; 6. Hranice kriminálního bezpráví (pokračování); 7. Presumpce a promlčení; 8. Kauzalita; 9. Naplnění a pokus; 10. Vina; 11. Podstata reformy trestního práva pozitivní školy; 12. Závěr.
page.general.thumbnail
Die Formen der Strafschuld und ihre gesetzliche Regelung
Miřička, August
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Der gewerbliche Arbeitsvertrag in der Rechtsdurchsetzung : dargestellt durch die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe, Gesetzesmaterialien und erläutert durch Rechtssätze aus der Praxis der deutschen Gewerbegerichte und Handelsrechtlicher Entscheidungen der österreichischen und deutschen Oberinstanzen und durch Formularien für die Anbringung und Durchsetzung gewerberechtlicher Fragen
; Licht, Stefan
Kniha pojednávající o rakouské právní úpravě pracovních (živnostenských) smluv a živnostenských soudů. Kniha obsahuje rovněž přetištění příslušných právních předpisů, judikaturu živnostenských a obchodních soudů a celou řadu vzorů.
page.general.thumbnail
Grundriss zur Vorfesung über das deutsche Strafrecht
Birkmeyer, Karl von
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Handbuch des österreichischen Strafprocessrechtes. 1. Band, Entstehungsgeschichte der österreichischen Strafprocess-Ordnung vom 23. Mai 1873
Mayer, Salomon
Kniha podává přehled o vývoji rekodifikace trestního práce procesního v druhé polovině 19. století.
page.general.thumbnail
Hájení obviněného (podezřelého) v řízení přípravném
Prušák, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Kriminelní noetika
Prušák, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. Erster Band
Finger, August
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ludvík sedmnáctý
Gabler, Vilém
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Erster Band, Normen und Strafgesetze
Binding, Karl
Publikace vztahující se k německému právu se skládá z následujících kapitol: 1. pojem a obsah normy; 2. formální vztah norem k trestním zákonům; 3. původní souvislost mezi bezprávím a trestem.
page.general.thumbnail
O hlavním úkolu mezinárodního řízení sporného
Ott, Emil
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Odpověď Masarykovi o vraždě Polenské
Vlček, Ferdinand
This item has no abstract