DSpace banner

Search

Current filters in use: trestní právo

Now showing items 1-10 of 22


page.general.thumbnail
Zurechnung und strafrechtliche Verantwortlichkeit in positiver Beleuchtung
Goldenweiser, A.
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Über einige Grundfragen des Strafrechts : Rede, bei Antritt des Rektorats am 15. Oktober 1885
Seuffert, Hermann
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Das österreichische Strafrecht mit Berücksichtigung des Entwurfes und des deutschen R.St.G. Erster Band, Erste Abteilung, Der besondere Theil des Systemes
Finger, August
Kniha pojednává o zločinech proti osobám, konkrétně o zločinech proti životu a zločinech proti svobodě.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Strafrechtliche Studien : I. Kausalität. II. Das Hausrecht des Gastwirts
Abrahansohn, Willy
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Festrede im namen der Georg-Augusts-Universität zur Akademischen Preisvertheilung am 3. Juni 1896
Bar, Carl Ludwig von
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Zur Beurteilung und Behandlung jugendlicher Verbrecher
Wolfring, Lydia von
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Die Entgeltung im Strafrechte
Berolzheimer, Fritz
Kniha vztahující se k německému trestnímu právu se skládá z následujících kapitol: 1. Úvod; 2. Problém svobody vůle; 3. Vůle a odpovědnost; 4. Teorie odplaty; 5. Hranice kriminálního bezpráví; 6. Hranice kriminálního bezpráví (pokračování); 7. Presumpce a promlčení; 8. Kauzalita; 9. Naplnění a pokus; 10. Vina; 11. Podstata reformy trestního práva pozitivní školy; 12. Závěr.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. Erster Band, 1875 bis 1891
Liszt, Franz von
Kniha obsahuje celkem 10 článků Franze von Liszta z let 1875-1891.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Grundriss zur Vorfesung über das deutsche Strafrecht
Birkmeyer, Karl von
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11