Search

Current filters in use: public law state regime veřejné právo Vavřínek, František state and law constitution

Now showing items 1-1 of 1


Všeobecné a rakouské právo státní. Díl I., sešit III., Ústava mocnářství celkového
Vavřínek, František
This item has no abstract
Last updated: 2018-03-01