DSpace banner

Search

Current filters in use: state and law constitutional law

Now showing items 1-5 of 5


page.general.thumbnail
Všeobecná státověda
Jellinek, Georg
This item has no abstract
Last updated: 2019-10-01
page.general.thumbnail
Uherské ústavní dějiny
Kadlec, Karel
This item has no abstract
Last updated: 2018-02-28
page.general.thumbnail
Všeobecné a rakouské právo státní. Díl I., sešit III., Ústava mocnářství celkového
Vavřínek, František
This item has no abstract
Last updated: 2018-03-01
page.general.thumbnail
Ústavní dějiny Rakouska
Rieger, Bohuš
This item has no abstract
Last updated: 2018-03-01
page.general.thumbnail
Rakouské zřízení státní. Díl I., Právo monarchické, základy dualismu a vyrovnání státoprávní
Vavřínek, František
This item has no abstract
Last updated: 2018-03-02