page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaurin, František
dcdateaccessioned2016-08-24T11:27:24Z
dcdateavailable2016-08-24T11:27:24Z
dcdateissued1891
dcidentifier000481441
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10715
dcformatextent76 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczemanželství
dctitleczePokrevenství a švakrovství jakožto překážky manželství rozlučující podle práva církevního
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeVěnováno 17. května 1891 "Za přijetí do České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění"
dcrightsopenaccess76 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN