SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaurin, František
dcdateaccessioned2016-08-24T11:32:17Z
dcdateavailable2016-08-24T11:32:17Z
dcdateissued1893
dcidentifier000481447
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10723
dcformatextent24 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherNákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczepapežové
dcsubjectczemužské řeholní kongregace
dctitleczeNařízení papežské kongregace, auctis admodum, ze dne 4. listop. 1892, v příčině členů mužských řeholních kongregací
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess24 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN