page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSmejkal, Miroslav
dcdateaccessioned2016-08-24T12:51:36Z
dcdateavailable2016-08-24T12:51:36Z
dcdateissued[1946]
dcidentifier006372997
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/10793
dcformatextent64 listů
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní majetek
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczekonfesní právo
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch property
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengconfession (law)
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePřednášky o právu církevním. Část II.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN