page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPauly, Jan Křtitel
dcdateaccessioned2016-11-03T12:18:40Z
dcdateavailable2016-11-03T12:18:40Z
dcdateissued1902
dcidentifier000483004
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11091
dcformatextent194 s.
dclanguagecze
dclanguageger
dcpublishernákladem Věstníku katol. duchovenstva
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengmarriage
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch and state
dctitleczeCírkevní a státní předpisy o manželství v Rakousku : praktická příručka pro duchovní správu
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess194 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN