page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBidlo, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-11-07T14:30:19Z
dcdateavailable2016-11-07T14:30:19Z
dcdateissued1917
dcidentifier000287242
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11147
dcformatextent42 s.
dclanguagecze
dcpublisherJos. R. Vilímek
dcsubjectczekultura
dcsubjectczekulturní dějiny
dcsubjectengculture
dcsubjectengcultural history
dcsubjectczeByzanc
dcsubjectengByzantine Empire
dctitleczeKultura byzantská : její vznik a význam
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess42 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN