Abstract(s)

Publikace se věnuje analýze nejdůležitějších událostí, ke kterým došlo bezprostředně před konáním prvního vatikánského koncilu v roce 1869.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNippold, Friedrich Wilhelm Franz
dcdateaccessioned2016-11-23T13:32:58Z
dcdateavailable2016-11-23T13:32:58Z
dcdateissued1899
dcidentifier000483747
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11235
dcdescriptionabstractczePublikace se věnuje analýze nejdůležitějších událostí, ke kterým došlo bezprostředně před konáním prvního vatikánského koncilu v roce 1869.
dcformatextent566 s.
dclanguageger
dcpublisherHermann Costenoble
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczekoncily
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengcouncils
dcsubjectczeVatikán
dcsubjectengVatican City
dcsubjectcze19. století
dcsubjectczeKatolická církev. Vatikánský koncil (1. : 1869-1870)
dctitlegerAus dem letzten Jahrzehnt vor dem Vatikankonzil
dctitlealternativeczeZ posledního desetiletí před vatikánským koncilem
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialJena
dcrightsopenaccess566 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR