Abstract(s)

Brožura obsahuje seznam 749. rukopisů uložených v Moravském zemskému muzeu v Brně.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchram, Wilhelm
dcdateaccessioned2016-11-23T16:41:23Z
dcdateavailable2016-11-23T16:41:23Z
dcdateissued1890
dcidentifier000050437
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11251
dcdescriptionabstractczeBrožura obsahuje seznam 749. rukopisů uložených v Moravském zemskému muzeu v Brně.
dcformatextentiv, 36 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag der k.k.m.-schl. Ackerbaugesellschaft
dcsubjectczerukopisy
dcsubjectczeknihovní fondy
dcsubjectczeMoravské zemské museum (Brno, Česko)
dcsubjectengmanuscripts
dcsubjectenglibrary catalogues
dctitlegerKatalog der Handschriften des Franzens-Museums in Brünn
dctitlealternativeczeKatalog rukopisů Františkova muzea v Brně
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBrünn
dcrightsopenaccessiv, 36 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN