SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBonfante, Pietro
dcdateaccessioned2017-03-06T09:52:29Z
dcdateavailable2017-03-06T09:52:29Z
dcdateissued1932
dcidentifier000283123
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11421
dcformatextentxx, 745 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čs. Akademického spolku Právník
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengRoman law
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeInstituce římského práva
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Brně
dccontributortranslatorVážný, Jan
dcdescriptionedition9. vyd.
dcrightsopenaccessxx, 745 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN