page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMartinů, Jan
dcdateaccessioned2017-03-16T10:15:52Z
dcdateavailable2017-03-16T10:15:52Z
dcdateissued1930
dcidentifier000288866
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11769
dcformatextent388 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Martinů
dcsubjectczeKatolická církev
dcsubjectczeCodex Iuris Canonici
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeManželské právo církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské republiky československé. Část druhá
dctitlealternativeczeO manželských překážkách vůbec
dctitlealternativeczeO úkonech, jež sňatku nutně předeslati třeba, a zvláště o ohláškách manželských.
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Olomouci
dcrightsopenaccess388 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN