Search

Current filters in use: Catholic churches

Now showing items 1-1 of 1


Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts : mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. [1]
Vering, Friedrich H.
Učebnice katolického, orientálního a protestanského církevního práva se zvláštním zohledněním Německa, Rakouska a Švýcarska. První díl se věnuje pramenům a historii církevního práva a církevní organizaci.
Last updated: 2017-03-16