page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBílek, Tomáš Václav
dcdateaccessioned2017-03-17T13:09:37Z
dcdateavailable2017-03-17T13:09:37Z
dcdateissued1896
dcidentifier000487534
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11877
dcformatextent550 s.
dclanguagecze
dcpublisherDr. Frant. Bačkovský
dcsubjectczeJezuité
dcsubjectczecírkevní řády
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczerekatolizace
dcsubjectczeČesko
dcsubjectengJesuits
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengrekatolizace
dcsubjectengCzechia
dctitleczeDějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova a působení jeho vůbec a v zemích království Českého zvláště
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess550 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN