Abstract(s)

Kapitoly v knize pojednávají o: Luther, Zwingli, Calvin, stát, státní reformy, poddaní, postavení reformátorů uvnitř státu, církev, duchovní, škola, péče o chudé a nemocné, církevní majetek, manželství, cenzura knih, tolerance, stát a církev

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchulthess-Rechberg, Gustav von
dcdateaccessioned2017-03-17T14:15:32Z
dcdateavailable2017-03-17T14:15:32Z
dcdateissued1909
dcidentifier000488820
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11945
dcdescriptionabstractczeKapitoly v knize pojednávají o: Luther, Zwingli, Calvin, stát, státní reformy, poddaní, postavení reformátorů uvnitř státu, církev, duchovní, škola, péče o chudé a nemocné, církevní majetek, manželství, cenzura knih, tolerance, stát a církev
dcformatextentviii, 185 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von H.R. Sauerländer & co
dcsubjectczeLuther, Martin, 1483-1546
dcsubjectczeZwingli, Ulrich, 1484-1531
dcsubjectczeKalvín, Jan, 1509-1564
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengchurch and state
dctitlegerLuther, Zwingli und Calvin in ihren Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche
dctitlealternativeczeLuther, Zwingli a Calvin a jejich názory na poměr státu a církve
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialAarau
dcrightsopenaccessviii, 185 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN