Abstract(s)

Kniha pojednává o obnově katolicismu, papežích v polovině 16. století. Dále pak o protireformaci, státu a dvoru.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanke, Leopold von
dcdateaccessioned2017-03-17T14:29:22Z
dcdateavailable2017-03-17T14:29:22Z
dcdateissued1923
dcidentifier000488238
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11957
dcdescriptionabstractczeKniha pojednává o obnově katolicismu, papežích v polovině 16. století. Dále pak o protireformaci, státu a dvoru.
dcformatextentviii, 374 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Duncker & Humblot
dcsubjectczeKatolická církev
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczepapežové
dcsubjectczekatolicismus
dcsubjectcze14.-16. století
dcsubjectczeSvatá říše římská
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengpopes
dcsubjectengCatholicism
dcsubjectengHoly Roman Empire
dctitlegerDie römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Erster Band
dctitlealternativeczeŘímští papežové v posledních čtyřech staletích
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialMünchen
dcdescriptionedition12. Aufl.
dcrightsopenaccessviii, 374 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR