page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSolovlev, Aleksandar
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:32Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:32Z
dcdateissued1949
dcidentifier000283848
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1200
dcformatextent190 s.
dclanguagescc
dcpublisherPravni fakultet u Sarajevu
dcsubjectczedějiny státu a práva
dcsubjectczeJugoslávie
dctitlesccIstoricko-pravni zbornik : opšteg seminara za istoriju države i prava. Sveska 1
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialSarajevo
dcrightsopenaccess190 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN