page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrychta, Antonín
dcdateaccessioned2017-03-21T17:39:45Z
dcdateavailable2017-03-21T17:39:45Z
dcdateissued1910
dcidentifier000292750
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11999
dcformatextent654 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczecírkevní majetek
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengchurch property
dctitleczeO jmění církevním a jeho správě
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Hradci Králové
dcrightsopenaccess654 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN