SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFarský, Karel
dcdateaccessioned2017-03-22T09:23:34Z
dcdateavailable2017-03-22T09:23:34Z
dcdateissued1924
dcidentifier000310191
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12015
dcformatextent372 s.
dclanguagecze
dcpublisherK. Farský
dcsubjectczecírkevní právo
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczekatolická víra
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectengecclesiastical law
dcsubjectengreligion
dcsubjectengchurches
dcsubjectengCatholic faith
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeStát a církev : poměr státu českého k církvi římské od prvopočátku až do roku 1924
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeOtisk článků uveřejňovaných v r. 1923-1924 v časopise CČS "Českém zápase" v Praze.
dcrightsopenaccess372 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN