Abstract(s)

Publikace pojednává o jednotlivých ustanoveních papeže Kalixta a vymezení privilegia volby papežů.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRudorff, Hermann
dcdateaccessioned2017-03-27T13:06:49Z
dcdateavailable2017-03-27T13:06:49Z
dcdateissued1906
dcidentifier000489419
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12147
dcdescriptionabstractczePublikace pojednává o jednotlivých ustanoveních papeže Kalixta a vymezení privilegia volby papežů.
dcformatextentviii, 65, x s.
dclanguageger
dcpublisherHermann Böhlaus Nachfolger
dcsubjectczekonkordáty
dcsubjectczekanonické právo
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczevolba papežů
dcsubjectczeKalixt II., papež, -1124
dcsubjectengconcordats
dcsubjectengcanon law
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectcze11.-12. století
dctitlegerZur Erklärung des Wormser Konkordats
dctitlealternativeczeK vysvětlení Konkordátu wormského
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialWeimar
dcrightsopenaccessviii, 65, x s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR