Abstract(s)

Kniha se skládá následujících částí: veřejné věcné právo, zvláštní povinnosti plnění, zvláštní přijetí a veřejné korporace.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMayer, Otto
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:56Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:56Z
dcdateissued1924
dcidentifier599886
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1232
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá následujících částí: veřejné věcné právo, zvláštní povinnosti plnění, zvláštní přijetí a veřejné korporace.
dcformatextent409 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Duncker & Humblot
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectenghistoriy of law
dcsubjectengGermany
dctitlegerDeutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band
dctitlealternativeczeNěmecké správní právo. 2. díl
dctypespravni-pravo
dctermsspatialMünchen
dcdescriptionnoteczePřívazek k: Deutsches Verwaltungsrecht. Erster Band / von Otto Mayer. 3129S18773
dcdescriptionedition3. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01