Abstract(s)

Publikace pojednává o Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele. Její členové jsou nazýváni redemptoristé. Jedná se o katolickou řeholní kongregaci, která si klade za poslání následovat Krista, hlásat Boží slovo chudým a žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZapf, Albert
dcdateaccessioned2017-05-25T14:17:00Z
dcdateavailable2017-05-25T14:17:00Z
dcdateissued1893
dcidentifier000493833
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12577
dcdescriptionabstractczePublikace pojednává o Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele. Její členové jsou nazýváni redemptoristé. Jedná se o katolickou řeholní kongregaci, která si klade za poslání následovat Krista, hlásat Boží slovo chudým a žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti.
dcformatextent33 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck der H. Gilardone'schen Buchruckerei
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczeredemptoristé
dcsubjectczemisionáři
dcsubjectczeřeholní kongregace
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengmissionaries
dcsubjectengRedemptorists
dcsubjectengregular congregations
dctitlegerDie Redemptoristen
dctitlealternativeczeRedemptoristé
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialSpeyer
dcrightsopenaccess33 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN