SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-05-31T16:19:30Z
dcdateavailable2017-05-31T16:19:30Z
dcdateissued1887
dcidentifier000305892
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12921
dcformatextent396 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem a nákladem J. Otty
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengAustria
dctitleczeŘízení trestní rakouské. Díl 1.
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess396 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN