SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-05-31T16:21:45Z
dcdateavailable2017-05-31T16:21:45Z
dcdateissued1897
dcidentifier000305893
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12925
dcformatextentxi, s. 321-691
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengAustria
dctitleczeŘízení trestní rakouské. Díl II., [část druhá]
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessxi, s. 321-691
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN