page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvatoš, Ludvík
dccontributorotherHübner, Alfred
dcdateaccessioned2017-06-06T12:26:54Z
dcdateavailable2017-06-06T12:26:54Z
dcdateissued1935
dcidentifier000495399
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12997
dcformatextent223 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Československé Obce Samosprávné
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczepatronace
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengpatronage
dctitleczeSpráva patronátů v republice Československé
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialVe Vysokém Mýtě
dcrightsopenaccess223 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN