page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-06-09T10:28:40Z
dcdateavailable2017-06-09T10:28:40Z
dcdateissued1895
dcidentifier000559879
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13209
dcformatextent126 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczevazba
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengdetention
dctitleczeVyručení obviněného z vazby vyšetřovací
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess126 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN