SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-06-09T11:36:34Z
dcdateavailable2017-06-09T11:36:34Z
dcdateissued1903
dcidentifier000585329
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13273
dcformatextent25 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczetiskové právo
dcsubjectengpress law
dctitlecze"Nominatio auctoris" v systému tiskové nedbalosti
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess25 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN