page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2017-06-09T11:51:20Z
dcdateavailable2017-06-09T11:51:20Z
dcdateissued1925
dcidentifier000606335
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13301
dcformatextent223 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické Jednoty
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczemístní správa
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengpublic administration
dcsubjectenglocal government
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeZákon župní : (zákon ze dne 29. února 1920 č. 126 Sb. zák. a nař. o zřízení župních a okresních úřadův v republice Československé). I. díl
dctypespravni-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess223 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN