page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Alois
dcdateaccessioned2017-07-17T07:22:50Z
dcdateavailable2017-07-17T07:22:50Z
dcdateissued1911
dcidentifier000990719
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13453
dcformatextent13 s.
dclanguagecze
dcpublisherMerkur
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczebohemika
dcsubjectczeliteratura
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeRusko
dcsubjectenglaw
dcsubjectengBohemistics (sources)
dcsubjectengliterature
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectengRussia
dctitleczeBohemica v nejnovější právnické literatuře ruské
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess13 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN