page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dcdateaccessioned2017-07-17T08:01:59Z
dcdateavailable2017-07-17T08:01:59Z
dcdateissued1906
dcidentifier000851542
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13477
dcformatextent50 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem Aloisa Wiesnera
dcpublisherNákladem České Akademie
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeekonomické teorie
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectcze18.-19. století
dcsubjectczeČechy (Česko)
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengeconomics (theory)
dcsubjectengnational economy
dcsubjecteng18th-19th centuries
dcsubjectengBohemia (Czechia)
dctitleczePolitické vědy v Čechách na sklonku věku osmnáctého a v první polovici devatenáctého : přednesl na výročním slavnostním shromáždění České Akademie dne 9. prosince 1906
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess50 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN