page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Jan
dcdateaccessioned2017-07-17T14:01:46Z
dcdateavailable2017-07-17T14:01:46Z
dcdateissued1903
dcidentifier000560086
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13613
dcformatextent127 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczeprodej
dcsubjectczedistribuce zboží
dcsubjectczeobchod
dcsubjectengselling
dcsubjectengdistribution of goods
dcsubjectengcommerce
dctitleczeSvépomocný prodej zboží dle práva obchodního na základě práva obecného
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess127 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN